ΕΚΔΡΟΜΕΣ

09/06/2019

Πεζοπορία στην κοιλάδα του Μύριχου ποταμού, Βλάστη - Σισάνι

Φωτογραφίες από την εκδρομή μας στην Βλάστη.